خرید از فروشگاه “وی زد شاپ خاص ترین فروشگاه ایرانیان”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 swim خرید DVD آموزش شنا از مبتدی تا حرفه ای و تخصصی (فارسی و انگلیسی) 25,000 عدد 25,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.

با تشکر از خرید شما..درصورت اینکه همراه محصول شما کتاب الکترونیکی استحداکثر تا 12 ساعت بعد از ثبت سفارش برای شما ایمیل یا تلرام میگردد با تشکر