خرید از فروشگاه “وی زد شاپ خاص ترین فروشگاه ایرانیان”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 yokogawa نرم افزار اصلی یوکوگاوا و نسخه آموزشی برنامه DCS YOKOGAWA 85,000 عدد 85,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.

با تشکر از خرید شما..درصورت اینکه همراه محصول شما کتاب الکترونیکی استحداکثر تا 12 ساعت بعد از ثبت سفارش برای شما ایمیل یا تلرام میگردد با تشکر